Gonzalo Carámbula: "Niemand twijfelt nog aan het maatschappelijk belang van cultuur"

februari 2009 -

"Na vele jaren is het de culturele sector in Uruguay nog steeds niet gelukt om de discussie rond cultuurbeleid een centrale plek te geven in het maatschappelijke debat. Hoewel we pretenderen dat cultuur een fundamentele rol speelt in ontwikkelingsprocessen, wordt het formuleren en uitvoeren van cultuurbeleid nog steeds als secundair gezien", zegt de Uruguayaan Gonzalo Carámbula. Hij is consultant op het gebied van cultuurbeleid en een van de schrijvers van Agenda 21 voor Cultuur (2004.)

"Er zullen nog maar weinig burgers zijn die niet het maatschappelijk belang inzien van onderwijs- en zorgwetgeving of van strenge milieumaatregelen. Cultuur, en dan met name de levende contemporaine cultuur, heeft wat dat betreft nog steeds een te marginale positie. Dat heeft onder meer te maken met beperkte en onzorgvuldige uitvoering van wetgeving. Maar ook het tekort aan gekwalificeerde en goed opgeleide professionals en het ontbreken van een goed functionerende culturele infrastructuur."

"Na veel debat is er in Uruguay in de afgelopen jaren beleid geïmplementeerd omtrent de audiovisuele kunsten, sociale zekerheid voor kunstenaars en de regulering van belastingvoordeel. Bovendien werden de Unesco-verdragen over culturele diversiteit en inmaterieel erfgoed geratificeerd. Maar als je vervolgens kijkt wie er achter de uitvoering van het plan ceibal zaten, een initiatief waarbij ieder schoolkind in Uruguay een computer met aansluiting op het Internet ontving, is dat niet de traditionele culturele sector geweest. Het lukt ons kennelijk nog niet om een fundamentele positie te verwerven bij maatschappelijke ontwikkelingsprocessen."

"Eerlijk gezegd denk ik niet dat we onze boodschap verkeerd formuleren: niemand twijfelt nog aan het maatschappelijke belang van cultuur. Het is nu onze taak om de dialoog tussen cultuur en samenleving te faciliteren. We moeten leren de culturele 'zaak' beter te communiceren naar de samenleving en onze onderhandelingspositie adequater te gebruiken. Culturele ontwikkeling en excellentie moeten op alle niveaus een kans krijgen. Ik vergelijk het altijd met een bos: de brede maatschappelijke humus zorgt ervoor dat allerlei culturele initiatieven kunnen ontstaan. Die moet je vervolgens de ruimte bieden zich te ontwikkelen en een weg naar het publiek te vinden", zegt Carámbula.