Syrisch theater onderzoekt man-vrouwverhouding

februari 2009 -

"Ons werk focust op de sociale rituelen en religieuze ceremoniën in de Arabische maatschappij, vooral op de specifieke rol die de man toekomt en die van een vrouw wordt verwacht", legt Noura Murad uit, oprichtster en artistiek leidster van de Syrische Leish Troupe. 'Leish' is Arabisch voor 'waarom'. Leish Troupe is een van de weinige onafhankelijke en experimentele theatergroepen in Syrië. Zij haalde met haar voorstellingen al diverse internationale prijzen binnen.

image

"Momenteel werken we aan de Identity-serie. We onderzoeken welke invloed rituelen hebben op de vorming van identiteit. We werken interdisciplinair: dansers, acteurs en musici analyseren samen verschillende rituelen in een reeks workshops, voorafgaand aan de voorstelling." De eerste voorstelling in de Identity-serie, Once they die they realize, draait om de grootste angst van mensen: de dood. Het begrafenisritueel staat hierbij centraal. De voorstelling bestaat uit twee delen. Het ene deel is uitsluitend voor vrouwelijke bezoekers toegankelijk en wordt opgevoerd door alleen vrouwelijke acteurs en dansers die de handelingen verbeelden die vrouwen worden opgelegd gedurende een begrafenis.

De mannen in het publiek zien alleen het andere deel van de voorstelling, dat ingaat op de rituelen die mannen gedurende een begrafenis doorlopen. Met deze splitsing houdt Leish Troupe het publiek een spiegel voor: "Onze maatschappij probeert met alle middelen de openbare en religieuze ruimtes te deseksualiseren door bijvoorbeeld de scheiding van man en vrouw of het bedekken van het (vrouwelijk) lichaam. Toch hebben deze methoden, evenals de ongewenste interacties tussen mannen en vrouwen buiten het huwelijk, de openbare en religieuze sfeer juist verder geseksualiseerd, vooral het lichaam van de vrouw", vertelt Murad.

Die focus op genderspecifieke codes, symbolen en houdingen zet Murad voort in haar nieuwe voorstelling Congratulations. Uitgaand van de huwelijksceremonie wil Murad de rollen die mannen en vrouwen zijn opgelegd verder analyseren. Congratulations gaat zomer 2009 in Damascus in première en wellicht dat de voorstelling daarna haar weg vindt naar Nederland.