Geslaagde ontmoeting onafhankelijk opererende Aziatische kunstenaars

januari 2009 -

Een mentaliteitsverandering is hard nodig in de kunstwereld in Azië. Dat is althans de overtuiging van de Indiase actrice Sanjana Kapoor. Tijdens de conferentie Culture Asia: Connecting Asian Cultural Actors die eind december 2008 in Bangalore, India plaatsvond, benadrukte Kapoor dat geld niet zozeer het grote probleem is. "De vaak nog feodale verhoudingen, vooral in India, maken veranderingen heel moeilijk. Onze musea ogen abominabel en dat komt vooral door het ontbreken van beleid. Dat ligt ook aan ons zelf. We zijn allemaal met ons eigen kunstje bezig en kijken veel te weinig vooruit", stelt Kapoor.

Schrijvers, beeldend kunstenaars, filmers en acteurs namen kennis van elkaars denkbeelden en wisselden praktische informatie uit over hun werkomstandigheden. Voor zover bekend was het de eerste keer dat onafhankelijk opererende kunstenaars in Azië bijeen kwamen. Een van de organisatoren, Paul van Paaschen van Hivos: "We merkten dat veel deelnemers vreemd aankijken tegen het feit dat ze als Aziaat worden gezien. Zij ervaren dat heel erg als een etiket als gevolg van het koloniale verleden. Onder Afrikanen bestaat veel meer onderlinge verbondenheid."

Van Paaschen was ook nauw betrokken bij The Arterial, een conferentie in Senegal in 2007 die zich ook richtte op netwerkvorming tussen onafhankelijke kunstenaars. "Daar ontstond een vrij dynamische groep van mensen die allerlei initiatieven hebben genomen. De deelnemers aan de conferentie in Bangalore waren minder daadkrachtig. Maar dat neemt niet weg dat we terug kijken op een geslaagde ontmoeting die door velen als zeer inspirerend is ervaren. Het was een bonte mix van mensen en ideeën. Maar dat lag voor de hand."

"Naast veel mensen uit India, waren er ook deelnemers uit Centraal Azië met landen als Kazachstan, Oezbekistan en Mongolië. Die hebben nauwelijks raakvlakken met India of Sri Lanka. En ook Indonesië bleek voor velen een totaal andere wereld. Iemand van de kunstenaarsgroep Ruangrupa uit Indonesië vertelde over het O.K. Video festival in Jakarta. Dat was voor velen een enorme eye-opener. Diverse deelnemers willen nu graag bij de volgende festivaleditie aanwezig zijn om daar inspiratie op te doen. Of hier uiteindelijk iets van een netwerk gaat ontstaan, moeten we afwachten, maar we zullen verdere samenwerking zeker stimuleren."

De conferentie Culture Asia: Connecting Asian Cultural Actors werd georganiseerd door Hivos, Open Society Institute en het Center for the Study of Culture and Society.