Free Dimensional: opereren op het snijvlak tussen kunst en mensenrechten

januari 2009 -

"Van de Rory Peck Foundation, een mensenrechtenorganisatie voor freelance journalisten, kregen we de vraag of we een veilige werkplek konden bieden voor journalist Lamin Fatty. Hij werd vervolgd vanwege berichtgeving over de vroegere minister van Binnenlandse Zaken in Gambia die betrokken was bij plannen voor een coup. Zijn publicatie in de locale krant The Independent bracht hem in grote moeilijkheden. Dankzij ons netwerk konden we hem snel een plaats aanbieden op Goree, het eilandje voor de kust van Dakar."

Todd Lester is directeur van Free Dimensional, een organisatie die bemiddelt tussen mensenrechtenorganisaties en art residencies. "Ons internationale netwerk spant zich vooral in om sociale rechtvaardigheid te bevorderen door activisten faciliteiten te bieden in kunstenaarswerkplaatsen. We werken samen met ongeveer vijftig mensenrechtenorganisaties. We hebben inmiddels kenniscentra opgebouwd in The Townhouse Gallery in Cairo, de Casa das Caldeiras in Sao Paulo, het International Forum for InterMedia Art in Kuala Lumpur, de UfaFabrik in Berlijn en het Center for International Art in Community in New York. Hierdoor zijn we goed in staat om adequaat te reageren op situaties waarbij kunstenaars of journalisten in problemen zijn geraakt door hun werk."

Free Dimensional voert vaak campagne en ondersteunt allerlei centra op het snijvlak van mensenrechten en kunst. Hoe tastbaar zijn de inspanningen van Free Dimensional? "We hebben gemerkt dat er altijd behoefte is aan plaatsen waar mensen in alle rust kunnen bijkomen en hun werkzaamheden kunnen hervatten. Uit ervaring weten we dat een artistieke omgeving zeer heilzaam is voor degene die we onderdak bieden, maar ook voor de mensen daaromheen. Vaak ontstaan daardoor nieuwe initiatieven. Daarom hebben we inmiddels een toolkit ontwikkeld voor community art- projecten die zich richten op kwetsbare groepen in de samenleving. Inmiddels wordt de toolkit al toegepast in Cairo en in Soedan."