Club van Wenen netwerkt voor cultuur in ontwikkeling

januari 2009 -

Alle deelnemers waren het eens: promoot de diversiteit van artistieke expressie in ontwikkelingssamenwerking. Culturele diversiteit is nu een slogan. We moeten de route uitstippelen voor de politiek, zodat culturele diversiteit ook werkelijkheid kan worden. Aldus besloot de 'Club van Wenen' in januari 2009, na twee dagen overleggen en ervaringen uitwisselen. Waarna het tijd was voor de to do lijst.

De tweedaagse netwerkbijeenkomst van Europese organisaties voor cultuur en ontwikkeling was georganiseerd door het Vienna Institute for International Dialogue and Cooperation (VIDC), als vervolg op een eerdere conferentie in januari 2007. Directe aanleiding voor de bijeenkomst was het opheffen van Creative Exchange, een wereldwijd netwerk voor cultuur en ontwikkeling, in augustus 2008. Dat riep de vraag op: is er een nieuw netwerk nodig?

De opkomst was laag. Maar met deelnemers afkomstig uit Oostenrijk, Duitsland, Zwitserland, Slowakije en Nederland, was er gelegenheid de situatie in de respectieve landen te vergelijken. Er waren veel overeenkomsten. De ontwikkelingsorganisaties zijn in het algemeen gericht op armoedebestrijding en zien niet wat de plaats van cultuur daarin is. Kunstenaars en cultuurorganisaties aan de andere kant zijn niet betrokken bij ontwikkelingssamenwerking en vrezen voor de autonomie van de kunst. Ook loopt men overal tegen dezelfde praktische problemen aan. Zoals bijvoorbeeld de mobiliteit van kunstenaars uit Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Een muziekgezelschap of theatergroep uit het Zuiden krijgt lang niet altijd makkelijk visa voor optredens in een Europees land.

Diego Gradis, van het Zwitserse Traditions for Tomorrow, hield een warm pleidooi voor betrokkenheid bij de implementatie van het Unesco-verdrag over diversiteit van culturele expressie. "Dit verdrag erkent het belang van cultuur voor de wereldeconomie. Het is bindend. Het is het belangrijkste instrument dat we hebben."

Uitwisselen van ervaringen, gemeenschappelijke projecten, betrokkenheid bij de Unesco en de Europese Commissie: genoeg te doen voor een nieuw netwerk. Belangrijk actiepunt was dan ook het netwerk uit te breiden en het niet bij een eenmalige bijeenkomst te laten. Voor 2010 staat er opnieuw een bijeenkomst op het programma.

Notulen Vienna Group Network meeting on Culture & Development (pdf)