Kunst voor Commonwealth Foundation meer dan franje

juli 2009 -

Overheden in de hele wereld zouden aandacht moeten hebben voor de 'transformatiekracht' van cultuur bij sociale, economische en milieuontwikkeling. Dat verklaarde vorige week een panel van kunstenaars, schrijvers en vooraanstaande kunstmanagers. De Commonwealth Group on Culture and Development – eerder dit jaar bijeengebracht door de Commonwealth Foundation – waarschuwde tijdens zijn eerste bijeenkomst op 25 en 26 Juni 2009 dat cultuur te vaak wordt veronachtzaamd, ten koste van menselijke en milieuontwikkeling.

"Wij willen dat politici, overheden en organisaties bedenken wat zij kunnen doen om de rol van cultuur te maximaliseren bij het werken aan ontwikkeling in hun land", zij de Britse voorzitter, kunstenaar Lola Young tijdens de bijeenkomst in Marlborough House, het Londense hoofdkwartier van de Foundation. "Er bestaat een beeld dat cultuur niet meer is dan franje, dan tierelantijntjes. Dat we eerst de echt nijpende problemen moeten oplossen en ons dan pas met cultuur mogen bezighouden", legde zij uit. "Wij zijn precies de tegenovergestelde mening toegedaan."

"Momenteel zijn we er op de wereld vrij akelig aan toe – economische recessie, milieuschade, conflicten, allerlei soorten problemen. Maar cultuur kan bijdragen aan het verlichten van de ergste gevolgen daarvan."

Tijdens de tweedaagse sessie besprak de groep hoe overheden en ontwikkelingsorganisaties kunstenaars, acteurs, musici en andere professionele kunstbeoefenaars kunnen betrekken bij het uitdragen van een wezenlijke boodschap over zulke uiteenlopende onderwerpen als klimaatverandering, onderwijs, gezondheid en hiv/aids.

De slotverklaring – gebaseerd op bijdragen van organisaties en individuen uit het gehele Britse Gemenebest - komt beschikbaar voor regeringsleiders tijdens hun tweejaarlijkse top in Trinidad and Tobago in november 2009.