Cultural Development Trust: lobby én praktische steun

maart 2009 -

Cultuur als negende millenniumdoel is prominent aanwezig in de conclusies van de derde conferentie van United Cultures for Development die in januari 2009 Johannesburg plaatsvond. Heeft dat zin? "Wij denken van wel, omdat je op die manier cultuur en ontwikkeling op de agenda kunt zetten zonder al te snel in een politieke discussie verzeild te raken", zegt Maria Kint van de Cultural Development Trust, die de bijeenkomst organiseerde.

"We hebben heel bewust een mogelijkheid gezocht om op een politiek veilige wijze lobbyactiviteiten te kunnen ondernemen. Dat gaat nu eenmaal beter als je zegt dat cultuur een wezenlijk onderdeel is van het menselijk bestaan en net zo belangrijk als een dak boven je hoofd. Dat is een andere discussie met een overheid dan vragen om geld voor een cultuurfonds. De leden van ons netwerk vinden unaniem dat cultuur een uitstekende manier van armoedebestrijding is. Dat zullen we dan ook laten weten tijdens de tweede ICACD-conferentie in juni 2009 in Ghana, die geheel gewijd is aan cultuur en ontwikkeling."

Cultural Development Trust uit Zuid-Afrika richt zich vooral op de professionalisering van muziek- en dansgroepen. Kint: "We bieden veel trainingsactiviteiten die te maken hebben met organisatie en management, maar we doen ook voor sommige groepen de boekhouding. We maken sinds drie jaar deel uit van het netwerk van United Cultures for Development dat door Mundial Productions uit Nederland is opgezet. Behalve professionalisering is het delen van kennis en ervaring het belangrijkste doel. We zijn vooral op de praktijk gericht."

"Dankzij het netwerk is bijvoorbeeld Women of Dzonga naar Nederland geweest om daar te toeren. Dat heeft hun zo veel ervaring opgeleverd dat ze nu ook in Zuid-Afrika een tournee gaan opzetten en er is ook vraag ontstaan in Duitsland. De groep slaagt er steeds beter in om een volledig inkomen te halen uit hun optredens."