Unesco's Atlas of the World's Languages in Danger

maart 2009 -

De digitale, interactieve versie van de Atlas of the World's Languages in Danger werd op 19 februari 2009 gelanceerd. Hij werd samengesteld door dertig taalkundigen en hij bevat geactualiseerde gegevens over de ongeveer 2500 bedreigde talen over de gehele wereld. De bedreigde talen zijn in vijf categorieën onderverdeeld: 'situatie onveilig', 'met zekerheid bedreigd', 'ernstig bedreigd', 'in kritieke mate bedreigd' en 'uitgestorven'.

Bedreigde talen komen overal voor, onder uiteenlopende economische omstandigheden. India, de VS, Brazilië en Mexico kennen grote linguïstische diversiteit, maar ook de meeste bedreigde talen. In het Franstalige gebied bevinden zich 26 talen in de gevarenzone. Daar staat tegenover dat in Papoea-Nieuw-Guinea, het land met de grootse verscheidenheid aan talen, van de meer dan achthonderd die er worden gesproken er 'slechts' 88 dreigen te verdwijnen.

De Atlas kan voortdurend door de lezers worden aangevuld en gecorrigeerd. Een papieren versie van deze uitgave staat voor de komende maanden op stapel.