LOT-project rond duurzame landschapsontwikkeling in Peru

november 2009 -

Het klimaat in Lima is, afgezien van de zomermaanden, overwegend grijs en nevelig, de bodemgesteldheid droog en woestijnachtig, de stad uitgestrekt en ongeorganiseerd. Op het eerste gezicht niet bijzonder aantrekkelijk dus om na te denken over parken, groenvoorzieningen en de openbare ruimte. Toch blijkt het een onderwerp dat hoognodig besproken moest worden. Onder de titel Stadslandschappen organiseerde LOT daarom in oktober 2009 een omvangrijk interdisciplinair project waarin het thema landschapsarchitectuur in verband werd gebracht met de openbare ruimte en artistieke interventie.

image

Beeld uit Stadslandschappen, foto: Eduardo Valdez

"LOT is constant bezig om het culturele klimaat in Lima te verbeteren. Het nadenken over een model dat de confrontatie, het debat en de ontmoeting stimuleert tussen de mens en zijn natuurlijke omgeving vormde daarom het uitgangspunt voor Stadslandschappen. De installatie die LOT met een groep van acht kunstenaars inrichtte, in een ruimte van 1200 vierkante meter in een monumentaal gebouw in het centrum van Lima, vormde het begin van het project", zegt Rafael Freyre, acteur bij LOT.

LOT nodigde drie internationaal gerenommeerde landschapsarchitecten en ontwerpers uit, waaronder Petra Blaisse van ontwerpbureau Inside Outside in Amsterdam. Het interdisciplinaire en experimentele karakter van haar gordijnen, interieurontwerpen en landschapsarchitectuur werkte inspirerend bij de vaststelling van de uitgangspunten van Stadslandschappen.

"Het is altijd stimulerend om ingewikkelde onderwerpen op een onconventionele wijze te benaderen. Naast mijn lezing op het congres nam ik deel aan een werkgroep, samen met mijn collega-architect Aura Luz Melis van Inside Outside, de directeur van de Roberto Burle Marx Stichting uit Brazilië, en diverse Peruviaanse experts op het gebied van botanie, waterhuishouding, archeologie, kunstgeschiedenis, architectuur en stadsplanning. Ook waren er kunstenaars en gemeentefunctionarissen aanwezig."

"De diverse gezichtspunten die tijdens de werkgroep naar voren kwamen hielpen ons om de complexiteit en gelaagdheid van de relatie tussen cultuur en natuur te doorgronden. Aan het eind van het congres tekenden we publiekelijk het manifest dat we tijdens de werkgroep opstelden. De tien punten kunnen als leidraad dienen voor een duurzame en geïntegreerde landschapsontwikkeling in Lima", aldus Blaisse.

Stadslandschappen is hiermee niet afgelopen. Het manifest zal overhandigd worden aan gemeenten, universiteiten, ngo's en architectenbureaus. De website www.lotperu.com/paisajesurbanos gaat dienen als een platform voor de uitwisseling van ideeën en voorstellen, en in november 2009 verschijnt een interdisciplinaire publicatie over de relatie tussen landschap en stadsontwikkeling. Bovendien vormen een aantal deelnemers van de werkgroep momenteel een permanente studiegroep om het onderwerp landschap en publieke ruimte niet alleen op de publieke agenda te zetten, maar ook een actieprogramma tot uitvoering te brengen.

LOT wordt ondersteund door Hivos, Arts Collaboratory en de Stichting DOEN.