Rapport wil grotere rol lokaal bestuur bij millenniumdoelen

oktober 2009 -

Lokale overheden krijgen nauwelijks een rol toebedeeld in strategieën om de Millennium Ontwikkelingsdoelen te halen. Ook cultuur heeft nog altijd geen vaste plaats op die ontwikkelingsagenda veroverd. Een eind september 2009 verschenen rapport – Culture, Local Governments and the Millennium Development Goals – van de United Cities and Local Governments (UCLG) pleit voor verandering en reikt stadsbesturen en gemeenten concrete handvatten aan.

Een belangrijke poging om lokale autoriteiten en cultuur bij de ontwikkelingsdoelen te betrekken is het Millennium Goals Achievement Fund (MDGF), in 2006 opgezet door de Spaanse regering en de VN. Uit het fonds, zo legt coördinator José Antonio González Mancebo in het rapport uit, worden cultuurprojecten bekostigd die bijdragen aan lokale ontwikkeling. "Het herinrichten van een publieke ruimte draagt op zich niet bij aan ontwikkeling. Van belang is of zo'n ruimte in een gemarginaliseerd gebied ligt, of er een veilige ruimte voor vrouwen en kinderen mee wordt gecreëerd en of het de kansen voor bijvoorbeeld een kunstnijverheidsmarkt vergroot."

Nil Sismanyazici-Navaie, oprichter van Arts for Global Development, geeft concrete stappen die lokale bestuurders kunnen zetten om een gunstig klimaat te creëren voor culturele bedrijfjes. Zij ziet dat als een belangrijke manier om de lokale economie te versterken. Voor Amareswar Galla vereist 'duurzame culturele ontwikkeling' een holistische benadering. Natuur en cultuur zijn een geheel, en niet tegenstrijdig. Een voorbeeld is het Ha Long Ecomuseum-project in Vietnam. Zowel de cultuur, historie en tradities van de lokale bevolking als de planten en grotten op het eiland werden als onderdeel van het plaatselijk erfgoed beschouwd, en daardoor werd het een succes.

De Millennium Ontwikkelingsdoelen zijn gedestilleerd uit een verklaring die de Algemene Vergadering van de VN in 2000 aannam. Nooit eerder stonden onder een VN-document zoveel handtekeningen van wereldleiders. De acht doelen – variërend van de halvering van extreme armoede tot het tegengaan van het verspreiden van ziekten zoals hiv/aids en malaria – moeten voor 2015 zijn bereikt.