Einde subsidie voor Mundial, Theatre Embassy en Music May Day

april 2010 -

In de nieuwe financieringsregeling voor ontwikkelingssamenwerking van het Ministerie van Buitenlandse Zaken is de subsidieaanvraag van de alliantie van Mundial Productions, Music May Day en Theatre Embassy afgewezen. Er wordt uiterlijk 1 november 2010 een definitief besluit genomen over de subsidieverdeling. Hiervoor is 2,1 miljard gereserveerd op de begroting van Ontwikkelingssamenwerking. De organisaties die nu zijn afgewezen voldoen niet aan de zogenaamde drempelcriteria die het Ministerie van Buitenlandse Zaken hanteert. Van de organisaties die actief zijn in cultuur en ontwikkeling is alleen Hivos niet afgewezen.

In een reactie zegt Ruben Collin van Music May Day zeer verbaasd te zijn over de afwijzing. "In onze statutaire doelstellingen zou niet duidelijk genoeg geformuleerd zijn dat onze activiteiten armoedebestrijding betreffen. Dat verbaast ons enorm, omdat Koenders zich duidelijk heeft uitgesproken voor cultuur en ook omdat we met dezelfde statutaire doelen eerder wel subsidie kregen." Bij de alliantie rijst het vermoeden dat er strikte juridische normen zijn gehanteerd. Jan Drissen van Mundial: "Waarschijnlijk is dit besluit ten departemente juridisch goed dichtgetimmerd. Ik vermoed dat we weinig kans hebben in een eventuele bezwaarprocedure."

Voor Music May Day en Theatre Embassy dreigt beëindiging van activiteiten. Collin: "Zonder de MFS-gelden redden we het niet, maar we blijven overtuigd van onze goede plannen en we beraden ons op andere financieringsmogelijkheden." Voor Mundial is de afwijzing een zeer forse aderlating. Drissen: "We lopen hierdoor een derde van onze inkomsten mis. Dat zal gevolgen hebben voor ons netwerk United Cultures for Development waarin met partners uit het Zuiden veel expertise wordt uitgewisseld."

Paul van Paaschen van Hivos is niet erg verbaasd over de subsidiebesluiten. "Cultuur is nooit verankerd geweest in het beleid voor ontwikkelingssamenwerking. De filmfondsen hadden een aparte regeling, het Prins Claus Fonds heeft andere financiering en voor Mundial is destijds een noodregeling gemaakt. De aanvraag van Theatre Embassy, Music May Day en Mundial was mede daarom in mijn ogen niet heel kansrijk. De afwijzing stemt niettemin treurig, juist omdat binnen de landen van de Europese Unie de belangstelling voor cultuur in ontwikkelingssamenwerking nog steeds toeneemt."