Afrikaans cultuurbeleid gebundeld

maart 2010 -

De Spaanse ontwikkelingsorganisatie Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) publiceerde eind 2009 samen met de Observatory of African Cultural Policies (OCPA) een uitgebreid rapport over cultuurbeleid in Afrika, getiteld Cultural Policies in Africa.

Cultural Policies in Africa biedt op 356 pagina's een overzicht van de belangrijkste documenten die sinds 1966 zijn verschenen en plaatst ze in hun context. Het eerste gedeelte bevat een historische analyse van het Afrikaanse cultuurbeleid vanaf 1969, toen het Pan-Afrikaanse manifest verscheen, tot de overeenkomst over de Afrikaanse Culturele Renaissance uit 2006.

In het rapport zijn de documenten integraal gepubliceerd, beginnend met de Unesco-verdragen, daarna de referentiedocumenten van de Francofone landengroep, de Afrikaanse landen, de Organisatie van Afrikaanse Eenheid en de Afrikaanse Unie. Tenslotte is er een bibliografie met de belangrijkste publicaties over Afrikaans cultuurbeleid.