De kunsten staan lang niet altijd hoog op de politieke agenda in Afrika, Latijns-Amerika en Azië. Toch erkennen steeds meer regeringen het belang van cultuur op zich en in relatie tot sociale en economische ontwikkeling. Deel 24 van een serie over het cultuurbeleid van niet-westerse landen.

Argentinië

januari 2007 -

Zoals in veel Latijns-Amerikaanse landen bleek cultuur in Argentini� een medicijn tegen de trauma's van de militaire dictatuur die de collectieve herinnering en vrije expressie jarenlang onderdrukte. Tegenwoordig balanceert het cultuurbeleid tussen het bijdragen aan sociale ontwikkeling en het promoten van culturele industrieën.

Het Argentijnse overheidsorgaan voor cultuur, het Secretaría de Cultura, valt direct onder het kantoor van de president (Presidenica de la Nación) en telt vijf subdirectoraten: voor cultuurbeleid en internationale samenwerking, voor erfgoed en musea, voor de kunsten, voor culturele industrieën, en voor juridische kwesties. Het Argentijnse institutionele landschap heeft vergaande autonomie als kenmerk. Culturele instituten, zoals de Nationale Bibliotheek en het Nationale Theater Instituut, zijn zo goed als zelfstandig. Ook de autoriteiten in de 23 provincies en de metropool Buenos Aires stellen een eigen cultuurbeleid op.

Het Nationale Kunsten Fonds (El Fondo Nacional de las Artes, FNA), opgericht in 1958, geeft subsidies aan kunstenaars en culturele organisaties. Daarnaast reikt het fonds jaarlijks prijzen uit, schrijft het competities uit, en financiert het culturele missies en fellowships. Het fonds heeft eigen expositieruimten en bibliotheken.

Een belangrijke pijler in het nationale cultuurbeleid zijn culturele industrieën. Zo richtte het cultuursecretariaat het Laboratorium van Culturele Industrieën op, een virtueel informatiesysteem dat statistieken over de sector bevat, marktonderzoek publiceert en op een landkaart van Argentinië de geografische verspreiding van culturele bedrijven toont. Handwerk vormt een belangrijke component en raakt eveneens de andere prioriteiten van het cultuurbeleid: culturele diversiteit en sociale ontwikkeling. Een speciaal programma - Programa Federal de Desarrollo Artesanal - verleent technische assistentie aan lokale overheden en creatieve producenten, vooral in de provincies Pilaga en Estero, om hun afzetmarkt te verbeteren.