De kunsten staan lang niet altijd hoog op de politieke agenda in Afrika, Latijns-Amerika en Azië. Toch erkennen steeds meer regeringen het belang van cultuur op zich en in relatie tot sociale en economische ontwikkeling. Deel 25 van een serie over het cultuurbeleid van niet-westerse landen.

Belize

februari 2007 -

"Een historisch moment voor Belize als een natie", noemde premier Said Musa de officiële opening van het derde 'cultuurhuis' van het land, het Banquitas House of Culture in Orange Walk Town, in 2002. De cultuurhuizen proberen via concerten en tentoonstellingen de bevolking nauwer bij de kunsten te betrekken en lokale producties aan te moedigen. "Via cultuur zal Belize zijn voorbereid op het proces van globalisering. Cultuur is een dynamisch 'gistmiddel' voor onze identiteit en vrijheid."

Het Latijns-Amerikaanse land aan de golf van Honduras - waarvan de Maya-naam 'modderig water' betekent - kent een relatief goed georganiseerd cultuurbeleid, dat is geïnstitutionaliseerd in het National Institute for Culture and History (NICH) in Belmopau. De regering richtte dit instituut in 2003 op om de verschillende departementen die zich al lange tijd met kunst en archeologie bezighielden, samen te brengen. Het NICH valt onder het Ministerie van Cultuur en Toerisme en bestaat uit vier afdelingen: het Institute for the Creative Arts (ICA), Museums of Belize and Houses of Culture, het Institute of Archeology en het Instituut of Social and Cultural Research.

Het ICA, dat zich richt op de podium- en visuele kunsten, heeft onderdak gevonden in het onlangs gerenoveerde Bliss Center for the Creative Arts in Belize City, de voormalige hoofdstad van het land. Het ICA organiseert optredens, kunstfestivals en educatieve programma's. De befaamde 'punta rock'- musicus Andy Palacio is medebeheerder van ICA, en werd in 2004 tevens benoemd tot cultureel ambassadeur. Kunstenaar Yasser Musa, broer van Belizes premier, is voorzitter van het instituut. Hij is eveneens oprichter en directeur van Image Factory, een instituut voor hedendaagse kunst.

De bevolking van Belize is klein - amper 300.000 mensen - maar in cultureel opzicht enorm divers. De Afrikaanse, Maya- en Creoolse wortels vormen vaak niet alleen een inspiratiebron voor kunstenaars, maar ook het thema van door de regering georganiseerde festivals, zoals de jaarlijkse Cultural Consciousness Week, en de viering van de onafhankelijkheid van Groot-Brittannië tijdens de September Celebrations in 1981.