De kunsten staan lang niet altijd hoog op de politieke agenda in Afrika, Latijns-Amerika en Azië. Toch erkennen steeds meer regeringen het belang van cultuur op zich en in relatie tot sociale en economische ontwikkeling. Deel twintig van een serie over het cultuurbeleid van niet-westerse landen.

Chili

september 2006 -

De Pinochet-dictatuur onderdrukte lange tijd het recht op vrije meningsuiting en iedere vorm van collectieve actie. Tegenwoordig speelt cultuur een grote rol in het herstel van saamhorigheid en solidariteit onder de Chileense bevolking. 'Creatieve diversiteit' is daarbij het sleutelbegrip.

"De ontwikkeling van het land gaat hand in hand met een cultuurbeleid dat niemand buitensluit en open staat voor kritiek," stelde oud-president Ricardo Lagos in 2000. Zijn centrumlinkse coalitieregering (de Concertación), die sinds de politieke omwenteling in 1990 aan de macht is, verhoogde het budget voor cultuur en voerde grootscheepse institutionele veranderingen door. Zo kwam er een nieuwe wet die de intellectuele en sociale rechten van kunstenaars waarborgde. Al eerder stelde de Chileense regering een nationale kunstprijs in en breidde zij de wetgeving voor cultureel erfgoedbehoud uit.

In 2003 werd de Nationale Kunstraad in het leven geroepen, de Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, die onder het Ministerie van Onderwijs valt. De raad beheert verschillende fondsen, waaronder Fondart (Fundo Nacional de Desarrollo Cultural y de las Artes) dat kunstprojecten financiert en reisbeurzen aan kunstenaars verstrekt. Om de transparantie te vergroten en de gelijke toegang tot overheidsgelden te garanderen, vinden er zowel op nationaal als regionaal niveau competitierondes plaats. De kunstraad is gedecentraliseerd en heeft kantoren in alle regio’s. Cultureel erfgoedbehoud is ondergebracht in de Nationale Monumentenraad (Consejo de Monumentos Nacionales).

Hoewel de Chileense regering haar plicht erkent om inheemse culturen te beschermen en te promoten, kwam een hervormingsproces dat de rechten van inheemse volken grondwettelijk vastlegt nog niet van de grond. In het zuiden van Chili strijdt het Mapuch-volk voor haar recht op land dat ooit aan haar voorouders toebehoorde.