Cultuur staat steeds prominenter op de internationale agenda. Maar de discussie over óf en hóe cultuur kan bijdragen aan armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling is nog lang niet gesloten. Deel elf van een serie over het cultuur en ontwikkelingsbeleid van donorlanden.

Denemarken

maart 2007 -

Volgens het Deense Ministerie van Buitenlandse Zaken (Danida), 'mag cultuur gebruikt worden als een instrument voor ontwikkeling en het vergroten van wederzijds begrip tussen landen.' In 2002 publiceerde Danida het document Culture and development - strategy and guidelines waarin een sterke nadruk lag op mensenrechten. Daarom stimuleert de Danish Center for Culture and Development (DCCD) als semi-overheidsinstituut onder Danida, de culturele samenwerking tussen Denemarken en verschillende ontwikkelingslanden.

De voornaamste doelstellingen zijn het faciliteren van capaciteitsopbouw in ontwikkelingslanden binnen de culturele sector, het presenteren van kunst en cultuur uit ontwikkelingslanden in Denemarken en het presenteren van Deense kunst en cultuur in het buitenland. 'Culturele ondersteuning heeft een duidelijke link met democratisering en armoedebestrijding; de voornaamste doelen van Deense ontwikkelingshulp' volgens de Culture and Development Strategy for Bangladesh 2005-2009.

De DCCD wordt geadviseerd door de Council for Culture and Development, die bestaat uit leden en vertegenwoordigers van culturele organisaties, associaties en NGO's op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. De Deense ambassades spelen een sleutelrol in de samenwerking binnen de ontwikkelingslanden.

Vanaf 1999 organiseert de DCCD de festivals Images of the World, geïnspireerd door UNESCO's Our Creative Diversity. Zij richten zich geheel op het effect van de globalisering op culturele diversiteit. Het Africa South-South Cultural Exchange Programme 2005-2007 streeft naar 'het sterker maken van de sector kunst en cultuur zodat die bijdraagt aan economische en democratische ontwikkeling waar de armen van kunnen profiteren' en streeft er naar een communicatiemiddel te zijn op het gebied van sociale kwesties. Verschillende Deense NGO's krijgen financiële ondersteuning van de DCCD, zoals MS - Danish Association for International Co-operation, Ibis, International Media Support en de Deense theatermaker Peter Sloth Madsen die theater inzet in de strijd tegen aids in Mozambique.