Cultuur staat steeds prominenter op de internationale agenda. Maar de discussie over óf en hóe cultuur kan bijdragen aan armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling is nog lang niet gesloten. Deel vijf van een serie over het cultuur en ontwikkelingsbeleid van donorlanden.

Duitsland

maart 2007 -

Cultuur en ontwikkeling zijn in het Duitse beleid nog steeds aparte terreinen. Vooral op federaal niveau is het Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) verantwoordelijk voor ontwikkelingssamenwerking zonder daarbij een special directoraat te hebben voor cultuur. Das Auswärtiges Amt (Buitenlandse Zaken) vertegenwoordigt buitenlands cultureel beleid zonder zich serieus te richten op ontwikkelingskwesties.

Echter, de tien stellingen voor culturele ontmoeting en samenwerking met derde wereld landen, die het publiceerde in 1982, onderstreepten al het belang van culturele steun aan de derde wereld. '11 september' vormde de aanleiding voor het programma 'Dialogue with the Islamic World', dat verschillende culturele projecten ondersteunt en het Duitse buitenlands cultuurbeleid in de Arabische wereld prioriteit geeft.

Op praktisch niveau wordt geprobeerd om de beide beleidsterreinen als geheel te benaderen. Het Goethe-Institut heeft wereldwijd 129 centra waarvan 35 in ontwikkelingslanden en richt zich steeds meer op de rol van cultuur in ontwikkeling, verandering en vooruitgang. Het Institute for Foreign Cultural Relations (IFA) en The House of World Cultures zijn op dezelfde wijze actief. De Deutsche Gesellschaft für technische Zusammenarbeit (GTZ ), German Development Service (DED) en Capacity Building International (InWEnt), allen officiële Duitse ontwikkelingsorganisaties, ondersteunen gedeeltelijk culturele projecten in ontwikkelingslanden, hoewel er geen officiële strategie bestaat.

De Duitse NGO-sector op het gebied van cultuur en ontwikkeling heeft nog steeds te kampen met beperkte financiële steun van overheidsinstellingen. Een positief voorbeeld zijn de organisaties Pan y Arte, Bagamoyo Friendship Society, Children Culture Caravan and CulturCooperation.