Cultuur staat steeds prominenter op de internationale agenda. Maar de discussie over óf en hóe cultuur kan bijdragen aan armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling is nog lang niet gesloten. Deel tien van een serie over het cultuur en ontwikkelingsbeleid van donorlanden.

Europese Unie

maart 2007 -

Internationale samenwerking van de Europese Unie met ontwikkelingslanden is voornamelijk gebaseerd op de Cotonou Agreement (2000) met de 78 Afrikaanse landen, het Caribische gebied en landen in de Stille Oceaan (ACP).

Artikel 27 concentreert zich op het 'integreren van de culturele dimensie op alle niveaus van ontwikkelingssamenwerking'. De hulpprogramma's zijn in handen van Europe Aid, een agentschap van de Europese Commissie. Zij zijn vooral gericht op de bescherming van cultureel erfgoed en de ondersteuning van de audiovisuele sector (bv. Africa Cinémas). Het Europees Ontwikkelingsfonds ondersteunt ook ontwikkelingsactiviteiten op cultureel gebied. Daarnaast werd in 1995 de Euro-Mediterranean Partnership opgericht.

Voornamelijk vanaf 2005 is een nieuwe en bredere basis gevormd door de UNESCO Convention en het hieruit voortvloeiende Europese consensus (december 2005). Deze conventie vormt de basis voor een nieuwe pijler van wereldbestuur met betrekking tot culturele zaken," verklaarde de Commissie in een persbericht.

Op 30 mei 2006 organiseerde het Directoraat-Generaal voor Ontwikkeling een ontmoeting met externe belanghebbenden over de rol van cultuur in ontwikkelingsbeleid. De leden van de EU vormen gezamenlijk het grootste donorland in de wereld. Twintig procent van het budget wordt beheerd door de Commissie Armoedebestrijding door het bewerkstelligen van internationale solidariteit door middel van Millenniumdoelen. Een onderdeel hiervan is het streven om vanaf 2015 0,7% van het BNP te reserveren voor het wereldwijd ondersteunen van fondsen te die betrekking hebben op de Millenniumdoelen.

Naast de Commissie, heeft de European Parliaments' Committee on Development (DEVE) het ACP-EU Joint Parliamentary Assembly opgericht. Dit is de enige internationale bijeenkomst waarin vertegenwoordigers van verschillende landen regelmatig bijeenkomen om wederzijds begrip van de mensen in de Europese Unie en die in de ACP landen te bevorderen en het bewustzijn van ontwikkelingszaken te vergroten.