Cultuur staat steeds prominenter op de internationale agenda. Maar de discussie over óf en hóe cultuur kan bijdragen aan armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling is nog lang niet gesloten. Deel twee van een serie over het cultuur en ontwikkelingsbeleid van donorlanden.

Finland

maart 2007 -

Finland gelooft dat cultuur de voornaamste, sectoroverschrijdende factor is in ontwikkelingssamenwerking. Het heeft daarom een innovatieve positie ingenomen binnen de donorwereld. De veranderingen in de Finse manier van denken over ontwikkelingssamenwerking begonnen in 1996 en ontwikkelden zich onder invloed van de UNESCO Decade for Cultural Development uit 1997.

Finland steunt kunstprojecten en kunstenaars in ontwikkelingslanden met als hoofddoel het versterken van culturele identiteit en de deelname aan het culturele leven. In een evaluatie is een analyse gemaakt van het cultuurbeleid dat tot dat moment gold. Lokale evaluatiegroepen in drie van de prioriteitslanden van Finland werd eveneens gevraagd om de bilaterale, multilaterale en NGO projecten van Finland te evalueren. Als praktische handleiding voor allen die internationaal gezien betrokken waren bij ontwikkelingssamenwerking publiceerde de Finnish Department for International Development Cooperation (FINNIDA), onderdeel van het Finse Ministerie van Buitenlandse Zaken, een rapport getiteld Navigating Culture: a Road Map to Culture and Development.

Finland heeft langdurige bilaterale betrekkingen met acht partnerlanden in Midden-Amerika, Afrika en Azië om de effectiviteit van de samenwerking te vergroten. Op sommige plaatsen steunt de FINNIDA culturele fondsen en verenigingen waarbij ze deze landen meer zeggenschap geven over de manier waarop hun culturele sector wordt gefinancierd. Finland geeft ook financiële steun aan culturele festivals en projecten die gericht zijn op het erfgoed behoud. Finland zoekt mogelijkheden voor samenwerking en harmonisatie met andere donoren en financieringsorganisaties. Bilaterale samenwerking is gebaseerd op de ontwikkelingsplannen van de partnerlanden, of op die van de regionale organisaties.

Naast bilaterale samenwerking, heeft Finland een interregionale benadering, zoals het project  Cultura - Localidad y Creatividad in Centraal Amerika, waaraan lokale culturele instituten zoals Casa de los Tres Mundos deelnemen. Kepa is een Finse NGO die zich deels richt op cultuur en ontwikkeling.