Cultuur staat steeds prominenter op de internationale agenda. Maar de discussie over óf en hóe cultuur kan bijdragen aan armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling is nog lang niet gesloten. Deel acht van een serie over het cultuur en ontwikkelingsbeleid van donorlanden.

Groot-Brittannië

maart 2007 -

Het beleid van Groot-Brittannië op het gebied van cultuur en ontwikkeling richt zich met name op netwerken en uitwisseling. Daarbij hebben vele artistieke projecten een sociale dimensie zoals democratie, mensenrechten, het milieu en emancipatie.

De Britse regering was een van de oprichters van UNESCO en probeert de kunsten hoog op de agenda te houden van de Raad van Europa door de sociale rol te benadrukken die kunst kan spelen en het economische potentieel dat cultuur heeft. In ontwikkelingslanden is de belangrijkste Britse culturele instantie de British Council, die in honderd landen beleid uitvoert namens de Foreign and Commonwealth Office.

De British Council's Arts for Development Directory omvat een breed scala aan kunstprojecten die zich richten op het veranderen van opvattingen en gedrag in de maatschappij. Kunst en cultuur worden gezien als hulpmiddel voor mensen om hun mening te uiten, om buitengesloten groepen in staat te stellen deel te nemen aan de samenleving, om een dialoog mogelijk te maken tussen verschillende groepen en om het beleid en de praktijk te beïnvloeden op regeringsniveau. Projecten stellen vaak kerndoelen met betrekking tot ontwikkeling aan de orde.

De Britse NGO Creative Exchange is een liefdadigheidsinstelling en onderhoudt een wereldwijd netwerk, gericht op de sociale rol van kunst en cultuur, het geven van informatie en de bewustwording van de bijdrage die kunst en cultuur leveren aan internationale ontwikkeling en sociale verandering. Visiting Arts richt zich op het versterken van intercultureel begrip door middel van kunst. De internationale mensenrechten organisatie ARTICLE 19 vertegenwoordigt het standpunt dat vrijheid van meningsuiting en toegang tot informatie niet een luxe is, maar een basisrecht van de mens. Roysten Maldoom heeft een nogal praktische aanpak met zijn educatieve dansprojecten in ontwikkelings- en ontwikkelde landen.