De kunsten staan lang niet altijd hoog op de politieke agenda in Afrika, Latijns-Amerika en Azië. Toch erkennen steeds meer regeringen het belang van cultuur op zich en in relatie tot in sociale en economische ontwikkeling. Deel een van een serie over het cultuurbeleid van niet-westerse landen.

Namibië

februari 2005 -

In Namibië vierde discriminatie op basis van ras en cultuur decennia lang hoogtij. Desondanks kreeg het cultuurbeleid na de onafhankelijkheid van apartheid Zuid-Afrika in 1991 een prominente plaats. Kunst en cultuur liggen in het hart van natievorming, ontwikkeling en democratisering.

'Eenheid in diversiteit' is de slogan van het Namibische cultuurbeleid uit 2001, dat gestoeld is op internationale richtlijnen zoals het Wereldrapport over Cultuur van Unesco. Iedereen heeft het recht op een eigen cultuur zolang de rechten van andere culturen niet in het geding komen. Het promoten van wederzijds begrip, respect en tolerantie moet voor nationale eenheid zorgen. Een belangrijke doelgroep vormt de jongere generatie. Kunst en cultuur staan tegenwoordig op het curriculum van scholen.

Ook het cultureel erfgoed heeft prioriteit. In Namibië bestaat sinds 1969 de National Monuments Council die toeziet op het behoud van materieel erfgoed. In 2001 verruimde het Ministerie van Basiseducatie, Sport en Cultuur het begrip: ook taal en spiritualiteit behoren tot het Namibische cultureel erfgoed. 'Dit rijke erfgoed verleent ons een unieke Namibische en Afrikaanse identiteit, en dat is de basis voor onze ontwikkeling', zo wordt gesteld. Een nieuwe National Heritage Council, die zich eveneens bezighoudt met het voorkomen van kunstsmokkel, is momenteel in oprichting.

Niet alleen het verleden moet worden bewaard, de Namibische regering wil ook de deur openzetten voor nieuwe kunstvormen en samenwerkingsverbanden. Ze nam het initiatief voor een jaarlijks nationaal kunstfestival voor lokale kunstenaars. De Namibian Film Commission stimuleert sinds 2002 de lokale filmproductie en promoot het land internationaal als filmlocatie. De Namibian Book Development Council, een parapluorganisatie van schrijvers, uitgevers en drukkers, heeft de grootste collectie Namibische literatuur. Die boeken vinden niet alleen hun weg naar de hoofdstedelijke boekwinkels, maar ook naar de acht gemeenschapsbibliotheken in arme gebieden.

Namibië heeft sinds de onafhankelijkheid internationale cultuurverdragen gesloten voor uitwisselingen en trainingen. Het Franco Namibia Culture Centre en het Goethe Centre spelen sinds 1991 een belangrijke rol in het culturele leven in Windhoek.