Cultuur staat steeds prominenter op de internationale agenda. Maar de discussie over óf en hóe cultuur kan bijdragen aan armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling is nog lang niet gesloten. Deel zes van een serie over het cultuur en ontwikkelingsbeleid van donorlanden.

Noorwegen

maart 2007 -

Samen met Zweden was Noorwegen een van de eerste landen die kunst en cultuur opnamen in ontwikkelingssamenwerking. Vanaf begin 1990 vormde deze ondersteuning een gering, maar belangrijk onderdeel van de ontwikkelingshulp van Noorwegen. Het wordt beheerd door het Noorse Ministerie van Buitenlandse Zaken (MFA) en Norad, het overheidsorgaan voor ontwikkelingssamenwerking.

In 2006 veranderde de rol van de afdeling cultuur van Norad van controlerend naar meer adviserend. Nu ligt de verantwoordelijkheid voor bilaterale ontwikkelingssamenwerking, inclusief coördinatie en budgetbeheer, bij de MFA en de Noorse ambassades. Alle activiteiten worden gebaseerd op het kernstrategie document voor bilaterale culturele samenwerking, gepubliceerd in 2005. Armoedebestrijding is het hoofddoel van alle ontwikkelingshulp. Als onderdeel daarvan, is cultuur een belangrijk mensenrecht en een drijvende kracht bij ontwikkeling. Daarom is het ondersteunen van zowel cultureel erfgoed als de culturele sector een middel om ontwikkelingsdoelstellingen te bereiken. "Door de eeuwen heen en in iedere samenleving, heeft de mens zich geuit door middel van zang, poëzie, beeldende kunst en toneel. Deze creatieve gave is een manier om een verband te leggen met het leven en de wereld om ons heen." geeft Norad als verklaring voor zijn toewijding aan cultuur.

Norad is verantwoordelijk voor het ondersteunen van culturele activiteiten via vriendschapsbanden en NGO's. Op projectniveau, werkt Norad samen met Noorse instanties buiten de culturele sector zoals het Nationaltheatrets instituut en de Rikskonsertene. De Strømme Stichting is een Noorse NGO die culturele activiteiten steunt in ontwikkelingslanden met betrekking tot "de communicatie van creatieve expressie en publieke opinie.