Cultuur staat steeds prominenter op de internationale agenda. Maar de discussie over óf en hóe cultuur kan bijdragen aan armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling is nog lang niet gesloten. Deel twaalf van een serie over het cultuur en ontwikkelingsbeleid van donorlanden.

Oostenrijk

maart 2007 -

Oostenrijk heeft geen goed definieerde strategie met betrekking tot cultuur en ontwikkeling, toch bestaan er verschillende projecten. Het meest zichtbaar zijn die van het Wiener Institut für Entwicklungsfragen und Zusammenarbeit (VIDC), opgericht in 1987. Hun initiatief Kulturen in Bewegung houdt zich bezig met culturele uitwisselingsprogramma's met ontwikkelingslanden. Het fungeert voornamelijk als een diensten- en kenniscentrum voor rondtrekkende kunstenaars en interculturele projecten en verstrekt informatie over kunst en cultuur in ontwikkelingslanden.

Verder ondersteunt het VIDC een netwerk van theatergroepen in Uganda: De Ugandese Ndere Troupe, opgericht in 1984. Vanwege de hoge mate van ongeletterdheid, het gebrek aan internettoegang en de beperkte aanwezigheid van verspreidingsmogelijkheden, was theater de enige effectieve manier om het grote publiek aan te spreken. Na de oprichting van de Uganda Development Theatre Association in 1997, ondersteunde Kulturen in Bewegung de bouw van de Ndere Centre for Development Theatre.

Het Tonga Online Project ging van start in 2001 en richtte zich op het geven van een stem aan Tonga op internet. Het doel is om de mensen in het Tonga gebied van Zimbabwe en aan de andere kant van de Zambezi Rivier in Zambia toegang te verschaffen tot geavanceerde informatie- en communicatiemiddelen. Op deze manier kunnen zij zich presenteren en stilstaan bij de sociale, politieke en economische omgeving van zowel de global als de local village waar de Tonga leven.