Cultuur staat steeds prominenter op de internationale agenda. Maar de discussie over óf en hóe cultuur kan bijdragen aan armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling is nog lang niet gesloten. Deel een van een serie over het cultuur en ontwikkelingsbeleid van donorlanden.

Zweden

maart 2007 -

Zweden is een pionier op het gebied van cultuur en ontwikkeling. Het Scandinavische gastland van de UN Conferentie 'The Power of Culture' in 1998, experimenteerde in 1981 al met een cultureel programma voor ontwikkelingslanden. Op dat moment definieerde de Swedish International Development Cooperation Agency (Sida) cultuur als een middel voor ontwikkeling.

Het cultuur- en ontwikkelingsbeleid van Sida is gericht op het creëren van mogelijkheden voor culturele diversiteit, creativiteit en duurzame ontwikkeling, gebaseerd op mensenrechten. De overheidsinstelling steunt bijvoorbeeld de definitie van cultuurbeleid en culturele infrastructuur in ontwikkelingslanden. Het probeert iedereen toegang tot de kunsten te geven. Het beschermen van cultureel erfgoed en internationale uitwisseling zijn ook pijlers van het beleid.

In 2006 publiceerde Sida een nieuw document op het gebied van cultuur en media waarin nog meer benadrukt werd dat iedere aanvrager moest aantonen dat armoedebestrijding de voornaamste doelstelling was. Ondersteuning kan gericht zijn op één land zoals het cultural partnership programme 2006-2009 met Mozambique, waarin UNESCO, Sida en het Frölunda Kulturhus samenwerken met partners uit Mozambique. Een voorbeeld van een interregionale benadering is El Carromato in Midden-Amerika dat zich richt op het vergroten van kennis en ervaring van de theaterpraktijk in samenwerking met het Dramatiska Institutet.

Verder geeft Sida financiële steun aan Zweedse NGO's zoals Jeunesse Musical International en Afrika Grupperna. De beroemde Zweedse auteur Henning Mankell steunt de Afrikaanse cultuur met bijvoorbeeld het project Memory Books in Uganda.