De kunsten staan lang niet altijd hoog op de politieke agenda in Afrika, Latijns-Amerika en Azië. Toch erkennen steeds meer regeringen het belang van cultuur op zich en in relatie tot sociale en economische ontwikkeling. Deel veertien van een serie over het cultuurbeleid van niet-westerse landen.

Thailand

maart 2006 -

Elke provincie in Thailand heeft een eigen cultuurraad. De 76 regionale departementen ontwikkelen hun eigen cultuurbeleid, gestoeld op landelijke richtlijnen, en brengen op lokale behoeften afgestemde activiteiten. Daarmee probeert het Ministerie van Cultuur een van de pijlers van het in 1981 opgestelde beleid te verwezenlijken: het vergroten van de waardering voor de eigen cultuur onder de Thaise bevolking.

De provinciale raden maken onderdeel uit van de Nationale Culturele Commissie. Deze subdivisie van het Ministerie van Cultuur runt eveneens het Thais Culturele Centrum, een cultureel en recreatief megacomplex dat in 1987 met Japanse steun in Bangkok verrees. Een andere ministeriële afdeling is het Kantoor van Hedendaagse Kunst en Cultuur, dat het werk van Thaise kunstenaars tracht te promoten. Daarbij ligt het accent op 'cultural industries' en het economisch levensvatbaar maken van de kunsten.

Het Departement van Schone Kunsten, eveneens een subdivisie van het ministerie, is sinds 1911 verantwoordelijk voor het kunstonderwijs en het behoud van cultureel erfgoed. Onder de hoede van het departement vallen de nationale bibliotheek, ruim dertig nationale musea, het Instituut voor Muziek en Drama en tien historische parken. Opvallend is dat het ministerie ook een departement van religie heeft: in Thailand behoren geloofsovertuigingen tot cultuur. Daarnaast telt Thailand zo'n 12.000 culturele organisaties, waarvan de Siam Society de bekendste is.

Thailand heeft bilaterale culturele overeenkomsten met vijftien landen, waaronder Japan en veel EU- landen. Daarnaast is in Thailand het Regionale Centrum voor Archeologie en Schone Kunsten (SPAFA) gevestigd, een Zuidoost-Aziatische organisatie met tien lidstaten dat zich bezighoudt met cultureel erfgoed. Ook is Thailand lid van het Aziatische Culturele Centrum van Unesco (ACCU).