De kunsten staan lang niet altijd hoog op de politieke agenda in Afrika, Latijns-Amerika en Azië. Toch erkennen steeds meer regeringen het belang van cultuur op zich en in relatie tot sociale en economische ontwikkeling.

Zuid-Afrika (2008)

februari 2008 -

Het waren stormachtige jaren voor Zuid-Afrika's National Arts Council (NAC). Het kunstenfonds werd, krap tien jaar na de oprichting in 1997, compleet ontbonden. De reden: mismanagement en aantijgingen van corruptie. Er zouden miljoenen rand zijn verdwenen. In augustus 2006 maakte het NAC vervolgens een nieuwe start.

Al jaren eerder organiseerden kunstenaars sit-ins om meer transparantie over subsidietoekenningen af te dwingen. Bovendien hadden enkele provinciale overheden in 2006 nog steeds geen gedecentraliseerd kunstenfonds opgericht, zo klaagde de kunstenwereld Dit fonds zou de NAC-subsidies lokaal moeten verspreiden. Kunstenaars en culturele instellingen, vooral in de meer landelijke provincies, bleven verstoken van overheidsubsidie.

Het Ministerie voor Kunst en Cultuur, waar de NAC onderdeel van is en advies aan geeft, haalde op haar beurt de kranten als 'feestdepartement' en 'entertainment-arm van de regering'. Het leek namelijk niets anders te doen dan het organiseren van feesten en herdenkingen. Van beleid maken en uitvoeren kwam maar weinig, vonden critici.

Maar die donkere dagen zijn voorbij nu de NAC schoon schip heeft gemaakt. Hij werkt nu vooral aan imagoherstel en positieve publiciteit. Dat de International Federation of Arts Councils and Culture Agencies (IFACCA) Zuid-Afrika onlangs de organisatie van de vierde World Summit on Arts and Culture gunde, kwam dan ook goed uit. Het evenement vindt in september 2009 in Johannesburg plaats.

Zuid-Afrika's cultuurbeleid stamt uit 1996, alhoewel onlangs een nieuw driejarig strategisch plan werd geformuleerd. Daarin staan de centrale beleidspunten nog eens genoemd: steun aan kunst moet leiden tot meer sociale cohesie, economische empowerment. Ook moet het recht op vrije expressie van alle bevolkingsgroepen worden gewaarborgd. Vernieuwde aandacht krijgt het cultureel erfgoed. Zuid-Afrika nam in 2006 het initiatief voor de oprichting van het African World Heritage Fund, een fonds met een startkapitaal van tien miljoen dollar dat de lange lijst van bedreigd erfgoed op het continent beoogt in te korten. In 2008 gaan de eerste projecten van start.