Cultuur staat steeds prominenter op de internationale agenda. Maar de discussie over óf en hóe cultuur kan bijdragen aan armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling is nog lang niet gesloten. Deel drie van een serie over het cultuur en ontwikkelingsbeleid van donorlanden.

Zwitserland

maart 2007 -

Nadat de Zwitserse regering officieel had bevestigd dat cultuur in aanzienlijke mate kon bijdragen aan allerlei soorten ontwikkeling, heeft de Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC), gelieerd aan het federale Ministerie van Buitenlandse Zaken, cultuur duidelijker in programma's en projecten geïntegreerd. Het doel is om een nieuwe synthese te bereiken tussen traditie en eigentijdsheid om de creatieve vaardigheden te benutten van mensen en zo hun eigen capaciteiten te versterken en te stimuleren. SDC ziet cultuur als waarde op zich. Tegelijkertijd is cultuur ook een ontwikkelingsinstrument.

Hoewel cultuur en ontwikkeling onlangs als afzonderlijk thema verwijderd is van de belangrijkste agenda van de SDC, zijn wijzigingen ingezet om effectiever te werken aan een kleiner aantal beleidsonderwerpen waarbij cultuur geen hoofdthema is, maar wel onderdeel van het beleid vormt.

Het belangrijkste culturele instituut in Zwitserland is Pro Helvetia, de nationale kunstraad met afdelingen in zestien landen. Pro Helvetia bevordert uitwisseling tussen Zwitserse kunstenaars en lokale kunstenaars. De organisatie financiert verschillende activiteiten waaronder artist-in-residence programma's en ondersteunt internationale festivals in Zwitserland. Sommige afdelingen hebben een extra mandaat: Pro Helvetia South Africa bijvoorbeeld beheert sinds 1999 het culturele fonds van SDC door capaciteit op te bouwen waardoor een uitwisseling met Zwitserland mogelijk wordt. Culture and Development is een gezamenlijke culturele organisatie opgericht in 1985. Doel is de toegang te vergemakkelijken tot de culturele rijkdommen van landen die meestal alleen in verband worden gebracht met rampen en armoede. Südkulturfonds, opgericht in 1992 en gefinancierd door SDC, heeft Culture and Development in staat gesteld om fondswervende evenementen en workshops te helpen organiseren op het gebied van de kunsten. Andere Zwitserse NGO's zijn Traditions pour Demain en het Aga Khan Development Network