Annemarie Willems

Erfgoeddag Brazilië: op zoek naar een nieuwe Maurício de Nassau

oktober 2009 -

Tijdens de heritage Day Brazil, die begin oktober in Rotterdam plaatshad, werd er gepleit voor een frisse, brede blik op internationale erfgoedsamenwerking.

›››

CIE Erfgoeddag Zuid-Afrika krijgt vervolg als internetplatform

juni 2008 -

Om het netwerk op het terrein van cultureel erfgoed de mogelijkheid te geven met elkaar in contact te blijven, en kennis en expertise over projecten uit te wisselen, is er nu een internetplatform.

›››
Inhoud syndiceren