Beleid van donorlanden

Europese Unie

maart 2007 -

Bij de Europese Unie staat cultuur en ontwikkeling vooral in dienst van handelsrelaties en economische samenwerking. Ook de nieuwe lidstaten lijken de kunsten niet hoog op hun agenda te hebben staan. Een uitzondering is het Europese beleid voor de ACP landen.

›››

Zweden

maart 2007 -

Sinds de jaren negentig neemt cultuur een steeds meer prominente plaats in op de internationale agenda. Maar de discussie over óf en hóe cultuur kan bijdragen aan armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling is nog lang niet bezworen. Deel één van een serie over cultuur- en ontwikkelingsbeleid van donorlanden.

›››

Finland

maart 2007 -

Cultuur staat steeds prominenter op de internationale agenda. Maar de discussie over óf en hóe cultuur kan bijdragen aan armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling is nog lang niet gesloten. Deel twee van een serie over cultuur- en ontwikkelingsbeleid van donorlanden: Finland.

›››

Zwitserland

maart 2007 -

Cultuur staat steeds prominenter op de internationale agenda. Maar de discussie over óf en hóe cultuur kan bijdragen aan armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling is nog lang niet gesloten. Deel drie van een serie over cultuur- en ontwikkelingsbeleid van donorlanden: Zwitserland.

›››

Frankrijk

maart 2007 -

Frankrijk koestert, beschermt en promoot graag de eigen cultuur. Maar liefst 367 Franse culturele instituten in 145 landen moeten tegenwicht bieden aan de dominerende Angelsaksische cultuur in de wereld. Deel vier van een serie over cultuur- en ontwikkelingsbeleid van donorlanden.

›››

Noorwegen

maart 2007 -

Cultuur is niets minder dan een mensenrecht en een essentiële kracht voor ontwikkeling, aldus het Noorse directoraat voor ontwikkelingssamenwerking. Volgens de Noren is het steunen van cultureel-erfgoedbehoud een middel om andere ontwikkelingsdoelen te behalen, zoals armoedebestrijding.

›››

Groot-Brittannië

maart 2007 -

Het Britse cultuur- en ontwikkelingsbeleid is vooral gericht op netwerken en uitwisselingen. Veel kunstprojecten hebben bovendien een sociale dimensie: democratie, mensenrechten, het milieu en gender spelen een rol.

›››

Duitsland

maart 2007 -

Het cultuurbeleid in Duitsland is gestoeld op de humanistische traditie waarin 'cultuur voor iedereen' en 'culturele pluriformiteit' centraal staan. Begrip bevorderen tussen culturen om conflicten te voorkomen is het voornaamste uitgangspunt van het Duitse internationale cultuurbeleid.

›››

Oostenrijk

maart 2007 -

Oostenrijk heeft geen goed definieerde strategie met betrekking tot cultuur en ontwikkeling, toch bestaan er verschillende projecten. Het meest zichtbaar zijn die van het Wiener Institut für Entwicklungsfragen und Zusammenarbeit (VIDC), opgericht in 1987.

›››

Denemarken

maart 2007 -

Denemarken ziet cultuur als een instrument voor ontwikkeling en het vergroten van wederzijds begrip tussen landen. Het Danish Center for Culture and Development (DCCD) stimuleert de culturele samenwerking tussen Denemarken en verschillende ontwikkelingslanden.

›››
Inhoud syndiceren