Henry Chakava

Afrikaanse boekenbranche in gevaar

juli 2007 -

De Afrikaanse uitgeverijsector dreigt een langzame dood te sterven als gevolg van armoede, een zwakke leescultuur, sterke concurrentie door beter uitgeruste multinationals, weinig of geen steun van de overheid, de Wereldbank en donoren. Maar er is nog hoop, zegt de Keniase uitgever Henry Chakava.

›››
Inhoud syndiceren