CIE

Postbus 11125
2301 EC Leiden

+31 (0)71 516 8890

Meer over CIE op de Kracht van Cultuur

Zeventien organisaties sluiten Akkoord voor Cultuur en Ontwikkeling en Internationaal Cultuurbeleid

juli 2007 -

Een coalitie van zeventien Nederlandse ontwikkelings- en cultuurfondsen en organisaties zet zich in voor een sterkere rol van cultuur en ontwikkeling in het beleid van de Nederlandse overheid.

›››

Fototentoonstelling in herbouwd Nationaal Museum in Kaboel

juni 2007 -

Het CIE, partner van Kracht van Cultuur, participeert in Afghanistan in een bijzonder project: in Kaboel en in de Noord-Afghaanse stad Tashqurghan wordt gewerkt aan herstel van het Afghaanse cultureel erfgoed.

›››

Centrum Internationale Erfgoedactiviteiten nieuwe partner Kracht van Cultuur

februari 2007 -

Als centraal punt voor advies en informatie over gemeenschappelijk cultureel erfgoed, is het CIE (Centrum voor Internationale Erfgoedactiviteiten) een logische nieuwe partner voor Kracht van Cultuur.

›››