De Kracht van Cultuur

De Kracht van Cultuur is een website over cultuur en ontwikkeling. Cultuur biedt een vrijplaats voor experiment, voor het zoeken naar alternatieven, voor een andere manier van denken. Ideeën, idealen en creativiteit van mensen zijn de stuwende kracht achter ontwikkeling naar meer politieke, economische en sociale vrijheid. De Kracht van Cultuur bekijkt kunst- en cultuuruitingen in samenhang met mensenrechten, onderwijs, milieu, emancipatie en democratisering. De site geeft een overzicht van projecten, initiatieven en doelstellingen van Nederlandse organisaties die werkzaam zijn op dit gebied.
Daarnaast bericht de site over de rol van culturele organisaties in Afrika, Azië, Latijns-Amerika, het Caribisch gebied en Zuid-Oost Europa. Nieuws en achtergronden illustreren hoe cultuur onlosmakelijk is verbonden met ethiek en beleid. Ook wijst de Kracht van Cultuur de weg naar andere internetbronnen, media en organisaties.

Contact

De Kracht van Cultuur
Herengracht 162
1016 BP Amsterdam
Tel. +31 20 6386200
info@powerofculture.nl

Initiatief

De Kracht van Cultuur wordt gemaakt in opdracht van NCDO.

Met medewerking van

Centrum Internationale Erfgoedactiviteiten
European Cultural Foundation
Hivos Cultuurfonds
Hivos-NCDO Cultuurfonds
Koninklijk Instituut voor de Tropen
Mimeta
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Mundial Productions
Prins Claus Fonds
Stichting DOEN
SICA (Stichting Internationale Culturele Activiteiten)
Theatre Embassy

Ontwerp, redactie en productie

Zeezeilen, Amsterdam

Redactie

Alfred Marseille
Inge Ruigrok
Jos Schuring 
Marjan Terpstra
Marieke van der Velden

 Bijdragen

Zie de index van auteurs in het archief.

Persberichten kunt u sturen naar pers@zzln.nl.

Vertaling

Atalanta, Utrecht
Christy de Back, Nieuwerkerk aan den IJssel

De redactie heeft ernaar gestreefd het auteursrecht van de op de site geplaatste teksten, foto's en illustraties te regelen. Meent u alsnog rechten te kunnen doen gelden, dan verzoeken we u contact op te nemen met de redactie.