Henriëtte Emaar

Prins Claus Fonds ondersteunt opvoering I La Galigo in Indonesië

mei 2004 -

Het Prins Claus Fonds gaat de opvoeringen van de Indonesische muziektheaterproductie I La Galigo in Indonesië steunen vanwege het belang voor het culturele erfgoed van de bevolking van Sulawesi.

›››

Circus in Ethiopië voor straatkinderen en aidswezen

mei 2004 -

In Ethiopië is circus meer dan het vertoon van kunstjes. Straatkinderen en aidswezen worden getraind als artiest, en de liedjes gaan over zaken als aids en kinderrechten.

›››
photo

Subsidie voor jeugdtheatergroep Het Waterhuis

april 2004 -

Theatergroep Het Waterhuis krijgt structureel een ton per jaar van het ministerie van ontwikkelingssamenwerking. Het gezelschap werkt vaak in Afrika, en maakt jeugdtheater over zaken als aids en kindsoldaten.

›››

Debat over het gebruik van ontwikkelinsgelden voor cultuur

december 2003 -

Moeten ontwikkelingsorganisaties zich vooral bezighouden met eerste levensbehoeften, en niet met cultuur?'

›››

Flexibele Andescultuur in beeld

oktober 2003 -

Het CEDLA in Amsterdam publiceerde een boek over de invloed van globalisering op de Andes-cultuur, en bracht bijna tegelijkertijd een cd-rom met foto's van de Andes uit.

›››
Inhoud syndiceren