Beleid van donorlanden

Canada

december 2004 -

Canada ziet de wereld als een mozaïek van culturen. Het land tracht niet alleen haar eigen culturele verscheidenheid te promoten, maar ook haar ideeën daarover. Niet voor niets is het woord multiculturalisme in Canada bedacht: de Canadezen spreken samen ruim honderd talen.

›››

Italië

oktober 2004 -

Het Italiaanse cultuurbeleid legt een sterke nadruk op het behoud van 'beni culturali', het cultureel erfgoed. Dat is niet zo verwonderlijk, want daarin is Italië specialist: het land herbergt de erfenissen van een rijk kunstverleden. Ook de grootscheepse betrokkenheid van particuliere organisaties bij de kunsten is typisch Italiaans.

›››
Inhoud syndiceren