Daniel Gad

Noorwegen

maart 2007 -

Cultuur is niets minder dan een mensenrecht en een essentiële kracht voor ontwikkeling, aldus het Noorse directoraat voor ontwikkelingssamenwerking. Volgens de Noren is het steunen van cultureel-erfgoedbehoud een middel om andere ontwikkelingsdoelen te behalen, zoals armoedebestrijding.

›››

Groot-Brittannië

maart 2007 -

Het Britse cultuur- en ontwikkelingsbeleid is vooral gericht op netwerken en uitwisselingen. Veel kunstprojecten hebben bovendien een sociale dimensie: democratie, mensenrechten, het milieu en gender spelen een rol.

›››

Duitsland

maart 2007 -

Het cultuurbeleid in Duitsland is gestoeld op de humanistische traditie waarin 'cultuur voor iedereen' en 'culturele pluriformiteit' centraal staan. Begrip bevorderen tussen culturen om conflicten te voorkomen is het voornaamste uitgangspunt van het Duitse internationale cultuurbeleid.

›››

Oostenrijk

maart 2007 -

Oostenrijk heeft geen goed definieerde strategie met betrekking tot cultuur en ontwikkeling, toch bestaan er verschillende projecten. Het meest zichtbaar zijn die van het Wiener Institut für Entwicklungsfragen und Zusammenarbeit (VIDC), opgericht in 1987.

›››

Denemarken

maart 2007 -

Denemarken ziet cultuur als een instrument voor ontwikkeling en het vergroten van wederzijds begrip tussen landen. Het Danish Center for Culture and Development (DCCD) stimuleert de culturele samenwerking tussen Denemarken en verschillende ontwikkelingslanden.

›››

Italië

oktober 2004 -

Het Italiaanse cultuurbeleid legt een sterke nadruk op het behoud van 'beni culturali', het cultureel erfgoed. Dat is niet zo verwonderlijk, want daarin is Italië specialist: het land herbergt de erfenissen van een rijk kunstverleden. Ook de grootscheepse betrokkenheid van particuliere organisaties bij de kunsten is typisch Italiaans.

›››
Inhoud syndiceren