Beleid

Donorconferentie Cultuur en Ontwikkeling in Oslo

april 2005 -

In Oslo werd in maart 2005 voor de tweede maal de donorconferentie over Cultuur en Ontwikkeling gehouden.

›››

Verslag tweede World Culturelink conferentie

juli 2005 -

De tweede World Culturelink conferentie vond plaats in Zagreb van 9 - 12 juni 2005. Een samenvatting is beschikbaar als PDF document.
Second World Culturelink Conference; Summary and Main Findings [Pdf]

›››

Angola (2005)

maart 2005 -

Na bijna dertig jaar oorlog lag de Angolese culturele infrastructuur volledig in puin. Sinds de komst van de vrede in 2002 staat de kunstensector in het teken van wederopbouw.

›››

Unesco-verdrag culturele diversiteit in de maak

maart 2005 -

Is het beschermen van culturele diversiteit in een geglobaliseerde wereld nog wel mogelijk? Unesco neemt met de Convention on the Protection of the Diversity of Cultural Contents and Artistic Expressions de proef op de som. Maar de aanloop naar het internationale verdrag verloopt allerminst soepel.

›››

Namibië

februari 2005 -

n Namibië vierde discriminatie op basis van ras en cultuur decennia lang hoogtij. Desondanks kreeg het cultuurbeleid na de onafhankelijkheid van apartheid Zuid-Afrika in 1991 een prominente plaats. Kunst en cultuur liggen in het hart van natievorming, ontwikkeling en democratisering.

›››

Culturele integratie speerpunt van European Cultural Foundation

februari 2005 -

In 2005 richt het subsidieprogramma van de European Cultural Foundation (ECF) zich op culturele integratie. Een van de speerpunten is 'interculturele competentie en grensoverschrijdende samenwerking'.

›››

Nieuw cultuurfonds voor niet-westerse cultuur

januari 2005 -

Hivos en NCDO gaan gezamenlijk initiatieven in Nederland ondersteunen die ruimte bieden aan visies en kunstuitingen uit niet-westerse culturen. Op 20 december 2004 tekenden ze daarvoor een convenant.

›››

Canada

december 2004 -

Canada ziet de wereld als een mozaïek van culturen. Het land tracht niet alleen haar eigen culturele verscheidenheid te promoten, maar ook haar ideeën daarover. Niet voor niets is het woord multiculturalisme in Canada bedacht: de Canadezen spreken samen ruim honderd talen.

›››

Wereldhandelsverdragen bedreiging voor culturele diversiteit

december 2004 -

De handelsverdragen van de Wereldhandelsorganisatie zijn gericht op liberarisering van de wereldmarkt. De verdragen maken het landen steeds moeilijker met subsidies of andere maatregelen de eigen kunstenaars en culturele instellingen te ondersteunen. De Unesco bereidt nu een verdrag voor dat een juridische basis moet bieden voor een uitzonderingspositie van de culturele sector.

›››

Partnerschappen tussen kunst en bedrijfsleven in Zuid-Afrika

oktober 2004 -

Na de apartheid was in Zuid-Afrika maar weinig geld voor de kunsten. Business and Arts South Africa probeert het bedrijfsleven en de kunsten bij elkaar te betrekken.

›››
Inhoud syndiceren