Lemar-Aftaab afghanmagazine.com

november 2004 -
Lemar-Aftaab

Lemar-Aftaab, 01-11-2004

Lemar-Aftaab is een Engelstalige magazine over Afghaanse cultuur, met veel bijdragen van geëmigreerde Afghanen. Op de website staat een archief met de nummers vanaf 1997, onderverdeeld in onder meer beeldende kunst, poëzie, fictie, essays, muziek, geschiedenis en boekrecensies.

Interessanter dan deze uitingen van Cultuur met een hoofdletter zijn de artikelen over cultuur in ruime zin. Onder het kopje 'Wellness' is te lezen hoe culturen botsen in het familieleven van de emigrant. Een psycholoog geeft adviezen, bijvoorbeeld over opvoeding: hoe verschilt de Amerikaanse opvoeding van de Afghaanse en hoe moeten ouders daar rekening mee houden? Ook interessant zijn de 'Afghaanse ervaringen'. Zoals van de 23-jarige Ajmal Akbar, o pgegroeid in Amerika, die de cultuur van zijn ouders ontdekt. Of van Zarlacht Atiqzoy , die samen met haar zuster een lezing van een Imam bezoekt en voorzichtig oppert dat er betere manieren zijn om jongeren bij het geloof te betrekken.

Lemar-Aftaab wordt gepubliceerd door Aftaabzad Publications.

www.afghanmagazine.com