Exiled Writers Ink!

januari 2005 -
Exiled Writers Ink

Exiled Writers Ink , 01-01-2005

De Londense organisatie Exiled Writers Ink! biedt een platform aan schrijvers in ballingschap, door publicatie, voordrachten en conferenties. De schrijvers zijn afkomstig uit Afghanistan, Algerije, Chili, Congo, Iran, Somalië, Vietnam, Zimbabwe en andere landen. Met hun werk kunnen ze een bijdrage leveren aan communicatie en integratie in de maatschappij, stelt Exiled Writers Ink! De schrijvers leiden bijvoorbeeld workshops over identiteit en cultuur in Europa en geven voordrachten tijdens een poëziecafé.

De website van Exiled Writers Ink! oogt niet bijzonder aantrekkelijk, maar geeft een goed overzicht van de activiteiten van de organisatie. En klik even door. Gedichten en verhalen laten je kennismaken met de schrijvers, van wie ook een biografie is opgenomen.

De European Cultural Foundation ondersteunt Exiled Writers Ink!

www.exiledwriters.co.uk