Virtual Hilltribe Museum

juni 2005 -
Virtual Hilltribe Museum

Virtual Hilltribe Museum , 01-06-2005

Een weblog vanuit een traditionele berghut in het noorden van Thailand. Panoramafoto's van 360° die het interieur tonen van hutten van de Lahu, de Lisu en de Hmong. De makers van het Virtual Hilltribe Museum zetten nieuwe technologie in voor het behoud van de traditionele cultuur van de bergvolken in Thailand. Anders dan de meeste boeken en sites over de cultuur van de bergvolken, is het Virtual Hilltribe Museum gemaakt door de bevolking zelf. En niet alleen gericht op buitenstaanders, maar ook op de jongeren van de Akha, Hmong, Karen, Lahu, Lisu en Mien. Via de site en het bijbehorende discussieforum kunnen zij leren en discussiëren over hun eigen cultuur.

De website gaat over de taal, de geschiedenis, de legenden en het geloof van deze volken, die in Thailand een etnische minderheid zijn. Bij 'Museum' denk je het eerst aan conserveren, maar de makers van Virtual Hilltribe Museum doen meer. In kritische essays, bijvoorbeeld over de stereotype weergave van de bergbevolking in tv-reclame, geven ze een beeld van hun levende, veranderende cultuur.

www.hilltribe.org